ใบกรมสรรพากร
 
ใบกรมสรรพากร
 
 
ข่าวสาร
เด็กเป็นแผล
แผลภายนอกเช่น แผลเบาหวานที่กินเนื้อในส่วนต่างๆ ใช้หัวเชื้อทาที่แผลหลังจากล้างน้ำเกลือเรียบร้อย ช่วยลดอาการอักเสบติดเชื้อ ดับกลิ่นแผลที่รุนแรง