ใบกรมสรรพากร
 
ใบกรมสรรพากร
 
 
ข่าวสาร
มะเร็งเต้านม
ป้าบอกว่าไปหาหมอ แล้วพบว่า เชื้อมะเร็งไม่ลามแล้ว หมอก็นัดตรวจเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเชื้อระยะที่3 ไม่อยากจะเชื่อเลย