ใบกรมสรรพากร
 
ใบกรมสรรพากร
 
 
ข่าวสาร
ไตรกีเซอร์รายสูงถึง 700, โรคเบาหวานระดับน้ำตาล170
คุณมานิต ไตรกีเซอร์รายสูงถึง 700 แพทย์เพิ่มยาก็ไม่ยอมลง 
ทานคลอโรฟิลล์ 2 อาทิตย์ ระดับไตรกีเซอร์รายลดลงเหลือ 200 เพราะหมอนัดตรวจทุก 2อาทิตย์ ส่วนอาการโรคเบาหวานระดับน้ำตาล170 หมอให้ยาเพิ่มน้ำตาลก็ไม่ลง หลังจากทานคลอโรฟิลล์4อาทิตย์ระดับน้ำตาลลดลงเหลือ 120 คุณมานิตพอใจในคลอโรฟิลล์ของเรามากค่ะ