ใบกรมสรรพากร
 
ใบกรมสรรพากร
 
ติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ :คุณกัลยาภัสร์ โทร. 099-619-3297

 

ทำไมเราจึง ป่วย ?
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ธรรมชาติบำบัดเป็นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ์ แพทย์ปัจจุบันที่จบแพทยศาสตร์ บัณฑิต หรือ M.D. จะมี 2 กลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่มนี้ คือกลุ่มเดียวกันคือจบปริญญาทางด้านแพทยศาสตร์ ์ กลุ่มแรก อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ ์ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์ จบออกมาเป็นรุ่นๆ หน้าที่หลักคือ รักษาคนไข้ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปพบแพทย์ เพื่อรักษาซึ่งถูกต้อง แพทย์มีหน้าที่รักษาคนไข้ให้หายป่วยหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย แต่ยังมีแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งที่สนใจไปทางธรรมชาติบำบัด ทำอย่างไรให้อายุยืนยาว ไม่เจ็บไม่ไข้ จึงทำให้ทั้งสองกลุ่มนี้ต่างกัน

สรุปก็คือ เมื่อเราเจ็บป่วยให้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วย แต่ถ้าอยากอายุยืนยาวต้องพบแพทย์ธรรมชาติบำบัด

แพทย์ธรรมชาติบำบัดได้ศึกษา และไม่มีสอนในคณะแพทยศาสตร์ ์ เป็นการสอนนอกคณะ ขณะนี้มีความสนใจกันมากทั่วโลก เพราะว่าทำให้อายุยืนยาว กรณีที่น่าสนใจก็คือ ประเทศญี่ปุ่น จากการที่ประเทศญี่ปุ่นทำสถิติเรื่องอายุขัยเฉลี่ยของประเทศตนเองพบว่า อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 86 ปี ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนั้นน่าสนใจมาก ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 คนญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ปี พอเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ประชากรญี่ปุ่นบริโภคอาหารตามฝรั่ง ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 50 ปี และหลังจากนั้นต่อมาอีก 30 – 40 ปี คนญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น จากการวิจัยสรุปได้คือ คนญี่ปุ่นบริโภคอาหารเสริมเป็นอันดับ 1 ของโลกนั้นเอง และอันดับ 2 ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันอาหารเสริมเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา

จากการที่แพทย์สอนกันมา 40 -50 ปี ที่เรามักได้ยินกันว่า “ให้บริโภคอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่” ก็เพียงพอแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ใครใช้อาหารเสริมถือว่าไม่ฉลาด ปัจจุบันก็ยังคงมีการประชาสัมพันธ์แบบนี้อยู่ เพราะทุกคนได้เรียนมาแบบนี้ แต่ก็มีปัญหาถามว่า ทำไมคนญี่ปุ่นบริโภคอาหารเสริมแล้วจึงมีอายุยืน ? คำตอบก็คือว่า อาหารเสริมบริโภคแล้วมีประโยชน์ ถ้ารับประทานผิดก็เท่าทุน แต่ถ้ารับประทานได้ถูกต้องอายุจะยืนยาวแตกต่างกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเสริมอย่างมาก และในขณะนี้ สังเกตได้ว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคอาหารเสริมเป็นอันดับที่ 2 ของโลก จึงทำให้อายุขัยเฉลี่ยของทั้งสองประเภทนี้ยืนยาว ในขณะที่อายุแพทย์สั้น จากข้อมูลที่ทำกันไว้หลายสิบปี ปัจจุบันก็ยังคงเป็นจริงอยู่ แพทย์ในปัจจุบันมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นกว่าอายุประชากรของประเทศนั้นๆ อยู่ประมาณ 7 ปี ตัวอย่างเช่น แพทย์ไทยสมัยก่อนมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 55 ปี ปัจจุบันนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 57 ปี และ 59 ปี ตามลำดับแต่ก็ยังสั้นกว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยอยู่ดี จึงมีคำพูดที่ว่าแพทย์รักษาโรคได้ดีมาก โดยเฉพาะศัลยแพทย์ชาวไทยเมื่อสำรวจครั้งแรกมีอายุเฉลี่ย 51 ปี 4 เดือน และจากสมาคมแพทย์ออกมาสำรวจครั้งที่ 2 อายุเฉลี่ย 51 - 55 ปี

เหตุผลที่คนญี่ปุ่นอายุยืน อีกประการก็คือ การบริโภคพืชผัก โดยเฉพาะที่เกาะโอกินาวา บริโภคพืชผักมากที่สุด จึงมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ปี แต่ก็ยังมีกลุ่มสุดท้ายที่อายุยาวมากที่สุดในโลกก็คือ ชาวฮันซา (Hunza)มีอายุขัยเฉลี่ย 120 ปี ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวรสารที่สหรัฐอเมริกา และได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

วัยเด็กของชาวฮันซา คือ ตั้งแต่เกิด – 50 ปี

วัยเริ่มเรียนรู้ชาวฮันซา คือ 50 – 100 ปี

วัยผู้ใหญ่ที่มีพลัง คือ มากกว่า 100 ปี

คนฮันซา (Hunza)ไม่ป่วยเลย คนฮันซา (Hunza) ไม่เคยแปรงฟันแต่ไม่มีโรคฟันผุเลย คนฮันซา (Hunza) ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ แต่จะบริโภคพืชผักเท่านั้น ทุกคนวิ่งได้กระโดดได้ คนอายุ 140 ปี ก็สามารถกระโดดได้อย่างน้อย 1 คืบ บางคนกระโดดได้ถึง 1 ศอก

จึงมีการประชุมแพทย์ทั่วโลก มีแพทย์ทั้งหมดประมาณ 1000 คน มีงานวิจัยเสนอ และลงมติเกือบเป็นเอกฉันท์ ว่าอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ควรจะเป็น 120 ปี แต่มีประเทศจีนประเทศเดียว คัดค้านว่าควรจะเป็น 150 ปี และต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ได้ยอมรับว่าข้อเสนอของประเทศจีนว่าถูกต้อง มนุษย์มีอายุขัยอยู่ที่ 150 ปี ไม่ใช่ 120 ปี

มนุษย์ที่อายุยืนจะบริโภคพืชผักเป็นอาหารหลัก ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ แต่มีคำถามว่าเราสามารถบริโภคเนื้อสัตว์ได้หรือไม่ ? คำตอบคือ บริโภคได้แต่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากเคมีหรือสารพิษ และถึงเนื้อสัตว์จะบริสุทธิ์แค่ไหนก็อยู่ไม่เกิน 100 ปี

.
โรคที่เป็นกันมาก มะเร็ง หัวใจ ไต และหลอดเลือด ถ้าสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องทำประกันชีวิตกับโรคร้ายเหล่านี้ แต่ท่านมั่นใจได้อย่างไร ?
ทำไมเราจึงป่วย ?
สาเหตุที่เราป่วยสามารถตอบได้อย่างสั้นๆ คือ เพราะ”ออกซิเจนไม่บริสุทธิ์”จากคำกล่าวของ นายแพทย์วอเบิกร์ กล่าวไว้เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว คุณหมอวอเบิกร์ ได้รับรางวัลโนเบลทางการแพทย์ถึง 2 ครั้ง คุณหมอกล่าวว่า ถ้าเราทำเซลล์ให้บริสุทธิ์ คือออกซิเจนบริสุทธิ์ เราจะไม่ป่วยเลย คนฮันซา (Hunza)ออกซิเจนบริสุทธิ์ เนื่องจากร่างกายคนเรามีออกซิเจนอยู่ถึง 65 % เราหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปแต่ในอากาศเป็นพิษ ออกซิเจนจากอากาศไม่บริสุทธิ์ และจากการบริโภคอาหาร อาหารทุกอย่างมีออกซิเจน เมื่อซึมเข้าไปในเส้นเลือดออกซิเจนที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งอยู่ในอาหารก็จะเข้าสู่เซลล์ เราจึงป่วยเพราะอาหารไม่บริสุทธิ์นั้นเอง สารที่ปนเปื้อน (อนุมูลอิสระ)นั้น ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้มากับท่อไอเสียรถยนต์ มากับการเจริญของเทคโนโลยี่ที่ไร้ขอบเขต สารพิษนานาชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกายเลือดจึงเป็นตัวแพร่ เพราะเลือดต้องไปเลี้ยงร่างกาย เลือดจึงเป็นตัวกลางในการขนส่งของร่างกาย

ธาตุที่สำคัญที่สุดคือธาตุออกซิเจน ร่างกายเรามีมากที่สุดถึง 65% เราได้ธาตุออกซิเจนจาก 2 ทาง คือ จากการหายใจ และการบริโภคอาหาร

จากการหายใจ เราหายใจเอาก๊าซออกซิเจนจากอากาศเข้าไปทำการฟอกเลือดที่ปอดเพื่อให้ได้เลือดที่บริสุทธิ์ ตรงนี้สำคัญมาก คนจีนโบราณกล่าวกันว่า “เลือดบริสุทธิ์อายุยืนเกินร้อยปีและมีความสุข เลือดไม่บริสุทธิ์อายุสั้นและอยู่อย่างทุกข์ทรมาน” สมองจะขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน 1 นาที สมองที่ขาดออกซิเจนแค่ 10-30 วินาที จะเกิดอาการช็อก หากนานเกิน 1-2 นาทีอาจจะเสียชีวิตได้ แต่ถ้าฟื้นขึ้นมาสมองนั้นจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติอีกต่อไป ก๊าซออกซิเจนจึงสำคัญที่สุด

อีกทางหนึ่งคือ การบริโภคอาหาร เรารับประทานอาหารเพราะต้องการธาตุต่างๆ ซึ่งธาตุออกซิเจนมีอยู่ทั่วไปในอาหารทุกชนิด ในน้ำดื่มธาตุออกซิเจนอยู่ 89% โดยน้ำหนัก ความจริงแล้วร่างการเราไม่ได้ขาดธาตุออกซิเจนเลย แต่ที่เราป่วยกันมากในทุกวันนี้เป็นเพราะเราได้รับธาตุออกซิเจนที่ไม่บริสุทธิ์ ข้อนี้คือสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยเลยทีเดียว สารพิษต่างๆ ที่ปะปนมาในอากาศและอาหารประกอบกับพฤติกรรมในการบริโภคที่เบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติ จึงทำให้ร่างกายขาดความสมดุล มีผลทำให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนอายุขัยที่แท้จริงหลายสิบปีทีเดียว

 
 
คุณกัลยาภัสร์ โทร. 099-619-3297

ที่อยู่ติดต่อ : 4/907 หมู่บ้านสหกรณ์ (ตรงข้ามซอย47 ) ถนนเสรีไทย 57
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
© 2012 Chlorophyll100.com All Rights Reserved
Design by :Thaibuyweb.com